Sản xuất rauTốp 10 tỉnh có diện tích trồng rau lớn nhất (ha)


Diện tích, năng suất, sản lượng rau theo tỉnh
Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng
Cả Nước 643,800 150.0 9,655,000 780,332 165.8 12,935,193  947,380  175.8   16,651,428
ĐB sông Hồng 158,600 179.8 2,852,100 157,419 206.2 3,246,540  191,414  212.7     4,071,217
Hà Nội 8,100 185.9 150,600 27,256 195.3 532,359    33,537  209.3        701,913
Hà Tây 18,200 148.3 269,900            
Vĩnh Phúc 8,600 173.7 149,400 6,696 181.0 121,195      9,310  208.4        194,046
Bắc Ninh 10,600 181.0 191,900 9,382 207.8 194,961      9,399  241.3        226,756
Hải Dương 30,900 185.8 574,200 28,569 235.2 671,963    30,813  223.9        689,823
Hải Phòng 11,700 207.4 242,600 13,712 222.0 304,364    14,297  223.4        319,463
Hưng Yên 11,100 174.7 193,900 10,964 214.6 235,328    12,725  226.3        288,002
Thái Bình 27,800 228.3 634,600 27,645 254.4 703,240    36,373  251.2        913,533
Hà Nam 6,800 158.2 107,600 5,695 172.7 98,383      8,876  175.7        155,957
Nam Định 18,900 133.6 252,500 16,660 141.9 236,360    16,060  161.1        258,735
Ninh Bình 5,900 143.9 84,900 10,840 136.9 148,388      9,767  169.1        165,166
Tr. du MNBB 90,800 111.3 1,010,300 112,515 126.1 1,418,471  147,813  131.7     1,946,991
Hà Giang 8,600 63.6 54,700 11,016 76.7 84,547    16,283    65.3        106,330
Cao Bằng 3,100 84.8 26,300 3,083 81.3 25,064      3,469    90.8          31,502
Bắc Cạn 1,500 100.0 15,000 1,647 101.9 16,785      2,463    96.5          23,772
Tuyên Quang 5,000 97.4 48,700 6,927 96.5 66,862      7,175    83.9          60,194
Lào Cai 4,500 96.7 43,500 8,028 111.1 89,221    12,441  118.8        147,851
Yên Bái 4,800 115.0 55,200 6,412 116.4 74,611      9,903  113.8        112,710
Thái Nguyên 7,100 122.1 86,700 8,920 156.5 139,635    13,555  170.7        231,431
Lạng Sơn 5,900 105.6 62,300 7,656 112.1 85,849      8,955  118.3        105,931
Bắc Giang 18,300 121.6 222,500 21,135 153.5 324,488    23,791  174.3        414,681
Phú Thọ 9,400 126.4 118,800 10,444 134.1 140,013    13,710  146.7        201,097
Điện Biên 1,900 140.0 26,600 3,250 178.2 57,913      4,081  183.2          74,769
Lai Châu 1,300 73.1 9,500 535 64.7 3,460      2,785    78.8          21,929
Sơn La 3,400 122.4 41,600 4,933 138.1 68,134      7,110  129.6          92,112
Hoà Bình 7,300 111.1 81,100 9,833 112.5 110,635    11,836  139.3        164,861
Quảng Ninh 8,700 135.4 117,800 8,695 151.0 131,253    10,257  153.9        157,822
Bắc Trung Bộ 68,500 97.0 664,200 84,082 107.6 904,563  100,155  116.7     1,168,501
Thanh Hoá 26,300 110.4 290,300 32,348 115.2 372,674    40,028  121.9        487,829
Nghệ An 18,600 98.5 183,300 26,746 124.3 332,475    33,749  133.2        449,594
Hà Tĩnh 9,400 62.9 59,100 9,677 66.2 64,041    10,733    65.9          70,759
Quảng Bình 5,400 97.4 52,600 5,839 80.6 47,077      6,049  106.7          64,564
Quảng Trị 4,500 86.2 38,800 4,892 89.4 43,726      5,285    97.9          51,736
Thừa Thiên Huế 4,300 93.3 40,100 4,580 97.3 44,570      4,310  102.1          44,019
DH Nam Tr.bộ 43,500 137.0 596,000 51,174 150.5 769,951    53,474  170.0        908,973
Đà Nẵng 2,200 123.2 27,100 1,284 123.7 15,881         878  128.2          11,257
Quảng Nam 11,100 132.8 147,400 13,462 151.9 204,500    12,521  222.2        278,202
Quảng Ngãi 10,400 149.3 155,300 12,344 156.2 192,771    13,934  152.8        212,854
Bình Định 12,000 139.9 167,900 14,281 167.1 238,593    14,510  176.1        255,520
Phú Yên 3,600 119.4 43,000 5,040 98.3 49,543      6,568  128.0          84,042
Khánh Hoà 4,200 131.7 55,300 4,763 144.2 68,663      5,064  132.5          67,098
Tây Nguyên 49,400 202.4 999,800 78,398 220.1 1,725,636  108,669  244.8     2,660,026
Kon Tum 1,500 162.7 24,400 1,819 129.7 23,600      2,230  135.4          30,185
Gia Lai 10,100 115.2 116,400 19,946 131.0 261,384    27,038  132.7        358,674
Đắc Lắc 6,000 141.5 84,900 8,741 156.5 136,826    12,331  179.2        221,009
Đắc Nông 2,400 108.3 26,000 4,122 117.7 48,526      5,656  122.9          69,539
Lâm Đồng 29,400 254.5 748,100 43,770 286.8 1,255,300    61,414  322.5     1,980,619
Đông Nam Bộ 68,300 113.8 777,000 74,966 139.9 1,048,492    77,992  165.3     1,289,589
Bình Phước 2,300 72.2 16,600 3,774 72.1 27,198      4,679    74.9          35,046
Tây Ninh 15,400 124.4 191,600 19,776 141.2 279,277    19,802  177.6        351,759
Bình Dương 6,500 144.0 93,600 5,826 144.2 84,015      5,537  149.0          82,482
Đồng Nai 11,900 117.9 140,300 13,667 133.5 182,403    14,985  151.2        226,545
Bà Rịa - Vũng Tàu 7,000 151.6 106,100 8,804 167.6 147,579      7,956  186.3        148,199
TP Hồ Chí Minh 8,500 192.9 164,000 9,202 229.6 211,244      7,915  291.4        230,627
Ninh Thuận 3,400 79.4 27,000 7,082 82.0 58,100      8,382  172.2        144,342
Bình Thuận 13,300 28.4 37,800 6,835 85.8 58,676      8,736    80.8          70,589
ĐB sông C.Long 164,700 167.3 2,755,600 221,779 172.3 3,821,540  267,863  172.0     4,606,132
Long An 12,300 177.4 218,200 14,155 173.0 244,939    13,549  163.7        221,871
Tiền Giang 28,900 160.6 464,200 36,156 163.5 591,234    49,784  197.6        983,586
Bến Tre 3,500 109.7 38,400 5,911 161.3 95,354      5,953  197.2        117,377
Trà Vinh 22,800 204.2 465,600 27,602 204.9 565,584    27,877  223.0        621,594
Vĩnh Long 10,600 193.9 205,500 21,041 195.9 412,140    31,707  183.8        582,795
Đồng Tháp 7,000 174.0 121,800 9,007 196.6 177,052    10,956  185.0        202,719
An Giang 25,100 240.4 603,500 34,799 243.2 846,244    32,215  216.4        697,074
Kiên Giang 3,200 224.1 71,700 4,109 222.2 91,286      8,950  189.3        169,390
Cần Thơ 4,800 116.7 56,000 6,862 128.6 88,256    10,086  125.4        126,430
Hậu Giang 7,100 123.8 87,900 10,481 122.7 128,610    16,515  110.2        182,045
Sóc Trăng 23,600 134.6 317,600 33,513 137.1 459,448    37,156  135.6        503,848
Bạc Liêu 11,500 70.3 80,800 13,234 69.8 92,337    16,000    95.0        152,074
Cà Mau 4,300 56.7 24,400 4,908 59.2 29,056      7,114    63.7          45,328