Cơ sở dữ liệu hồ chứa Việt Nam

Cơ sở dữ liệu hồ chứa Việt Nam là tập hợp danh mục các hồ chứa, trạm bơm, đập dâng và các trạm thủy điện trên toàn lãnh thổ quốc gia. Riêng đối với lớp thông tin trạm thủy điện, đây là cơ sở dữ liệu của toàn vùng hạ lưu sông Meekong, bao gồm các quốc gia Lào, Campuchia và Việt Nam.
Hệ thống hồ chứa là một trong những nguồn quan trọng cung cấp nước cho hoạt động sản xuất nông nghiệp trên cả nước, đảm bảo cho cây trồng có đủ nước trong mùa khô và điều hòa nước vào mùa mưa lũ. Trong những năm gần đây, số lượng hồ chứa đã tăng lên. Do đó công tác quản lý và vận hành hoạt động của hồ chứa là một trong những phần việc quan trọng mà các cơ quan chức năng phải đảm đương. Cơ sở dữ liệu về hệ thống hồ chứa và hạ tầng tưới tiêu là một trong những dữ liệu quan trọng đối với ngành nông nghiệp Việt Nam.