Sản xuất ngô


Diện tích gieo trồng ngô cả năm (nghìn ha)

Năng suất ngô bình quân cả năm (tạ/ha)

Tổng sản lượng ngô cả năm (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng ngô lớn nhất (ha)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích ( ha) Năng suất Sản lượng (tấn)
Cả Nước 1,052,600 36.0 3,787,100 1,126,391 40.9 4,606,844   1,099,751   46.7   5,132,037
ĐB sông Hồng 81,900 40.8 334,300 91,054 45.8 416,887        81,893   49.6      406,245
Hà Nội 8,800 29.7 26,100 25,017 44.9 112,358        19,101   49.1        93,855
Hà Tây 13,800 45.9 63,300            
Vĩnh Phúc 16,500 37.5 61,800 17,847 41.7 74,454        15,129   43.3        65,508
Bắc Ninh 2,400 28.3 6,800 2,593 41.2 10,681          2,410   51.4        12,374
Hải Dương 5,100 44.9 22,900 4,726 47.4 22,412          4,158   55.7        23,181
Hải Phòng 1,600 47.5 7,600 2,639 51.9 13,693          1,048   50.6          5,302
Hưng Yên 6,900 43.9 30,300 8,608 56.4 48,586          7,826   58.7        45,900
Thái Bình 10,000 51.7 51,700 9,194 53.7 49,329        13,056   54.3        70,892
Hà Nam 6,400 42.0 26,900 8,470 49.3 41,782          8,292   54.7        45,327
Nam Định 4,700 39.8 18,700 4,889 41.7 20,375          4,738   45.7        21,636
Ninh Bình 5,700 31.9 18,200 7,071 32.8 23,217          6,135   36.3        22,270
Trung du MNBB 377,900 28.2 1,065,400 466,379 33.3 1,551,235      495,869   38.7   1,919,521
Hà Giang 44,000 21.0 92,600 47,559 28.0 133,384        53,714   34.6      186,051
Cao Bằng 35,200 27.3 96,100 38,443 29.6 113,807        40,242   35.2      141,726
Bắc Cạn 14,600 27.3 39,800 15,878 36.7 58,312        15,792   41.6        65,646
Tuyên Quang 14,700 40.7 59,900 16,570 42.3 70,163        18,609   43.9        81,603
Lào Cai 24,700 26.2 64,600 31,089 32.4 100,815        38,124   38.1      145,245
Yên Bái 14,200 23.5 33,400 22,641 28.4 64,313        28,150   33.5        94,424
Thái Nguyên 15,900 34.7 55,100 17,888 42.2 75,440        17,763   44.5        79,133
Lạng Sơn 18,400 43.4 79,800 20,229 47.9 96,844        21,327   49.3      105,034
Bắc Giang 13,300 33.3 44,300 12,257 36.6 44,921        10,716   40.1        42,965
Phú Thọ 20,300 36.8 74,800 20,653 43.8 90,391        18,199   47.7        86,784
Điện Biên 25,500 19.3 49,100 29,083 23.2 67,342        30,595   26.2        80,090
Lai Châu 16,000 18.1 28,900 18,960 25.6 48,497        22,148   32.9        72,923
Sơn La 80,900 28.2 228,000 132,701 31.5 418,469      138,104   40.5      559,787
Hoà Bình 33,800 28.7 96,900 35,854 40.3 144,507        36,665   42.2      154,868
Quảng Ninh 6,400 34.5 22,100 6,574 36.6 24,030          5,720   40.6        23,242
Bắc Trung Bộ 149,600 34.8 521,200 135,229 37.9 513,111      125,052   43.3      541,748
Thanh Hoá 65,300 37.4 244,200 54,566 39.5 215,672        50,521   44.6      225,074
Nghệ An 64,400 33.9 218,600 62,872 37.6 236,302        55,951   43.4      243,029
Hà Tĩnh 11,100 29.5 32,700 8,060 34.5 27,772          7,695   35.7        27,450
Quảng Bình 4,100 36.1 14,800 4,533 42.2 19,139          4,927   51.6        25,410
Quảng Trị 2,900 20.0 5,800 3,562 23.2 8,267          4,249   33.0        14,040
Thừa Thiên Huế 1,800 28.3 5,100 1,636 36.4 5,960          1,710   39.4          6,745
DH Nam Tr.bộ 40,100 37.1 148,700 44,945 40.6 182,654        43,831   47.2      206,812
Đà Nẵng 800 52.5 4,200 835 56.8 4,742             425   55.7          2,368
Quảng Nam 10,500 41.7 43,800 13,117 42.1 55,237        12,566   46.9        58,935
Quảng Ngãi 9,800 47.6 46,600 10,274 50.5 51,888        10,583   57.3        60,590
Bình Định 7,600 44.2 33,600 7,758 52.3 40,539          8,183   60.1        49,189
Phú Yên 6,200 20.6 12,800 6,906 25.9 17,875          5,511   39.2        21,601
Khánh Hoà 5,200 14.8 7,700 6,055 20.4 12,373          6,564   21.5        14,128
Tây Nguyên 236,600 40.7 963,100 236,490 49.2 1,164,638      216,292   57.2   1,237,821
Kon Tum 9,700 33.3 32,300 7,971 35.4 28,221          6,202   41.0        25,451
Gia Lai 56,000 34.1 190,700 56,562 36.7 207,772        47,374   44.6      211,490
Đắc Lắc 126,500 40.3 510,100 115,799 52.8 611,546      100,257   60.9      610,341
Đắc Nông 26,100 55.1 143,800 39,951 61.6 245,930        50,464   64.4      324,986
Lâm Đồng 18,300 47.1 86,200 16,207 43.9 71,169        11,995   54.6        65,553
Đông Nam Bộ 131,600 42.9 564,700 114,537 50.5 578,490      101,846   60.8      619,581
Bình Phước 7,600 31.8 24,200 6,695 31.9 21,389          4,511   37.6        16,958
Tây Ninh 7,900 46.5 36,700 5,789 50.8 29,410          4,898   56.6        27,743
Bình Dương 1,000 20.0 2,000 554 21.6 1,198             384   20.9             805
Đồng Nai 59,800 49.2 294,300 47,697 59.2 282,359        46,162   74.2      342,675
Bà Rịa - V.Tàu 18,400 40.4 74,300 19,622 43.4 85,164        14,319   46.6        66,720
TP H.Chí Minh 1,000 33.0 3,300 876 35.2 3,081             472   37.5          1,770
Ninh Thuận 13,300 27.6 36,700 14,586 31.7 46,275        12,852   39.1        50,266
Bình Thuận 22,600 41.2 93,200 18,718 58.6 109,614        18,248   61.7      112,645
ĐBS Cửu Long 34,900 54.4 189,700 37,756 52.9 199,830        34,968   57.3      200,309
Long An 3,200 45.3 14,500 5,227 54.5 28,513          1,391   64.7          8,990
Tiền Giang 3,400 31.8 10,800 4,695 33.4 15,659          4,497   36.4        16,361
Bến Tre 800 36.3 2,900 875 36.9 3,232             551   38.6          2,125
Trà Vinh 5,200 44.8 23,300 5,220 51.1 26,665          4,169   53.3        22,221
Vĩnh Long 800 18.8 1,500 1,327 20.6 2,734          1,402   23.9          3,351
Đồng Tháp 5,600 63.9 35,800 3,659 68.3 24,976          5,233   80.0        41,885
An Giang 9,800 78.4 76,800 9,767 70.1 68,443          8,306   75.7        62,881
Kiên Giang       48 49.8 239             275   60.9          1,676
Cần Thơ 800 50.0 4,000 979 51.0 4,992          1,051   53.7          5,639
Hậu Giang 1,800 43.3 7,800 1,766 47.1 8,324          3,211   47.1        15,109
Sóc Trăng 2,800 33.9 9,500 3,746 38.3 14,329          4,183   40.5        16,936
Bạc Liêu 500 42.0 2,100 142 51.5 732             154   52.2             804
Cà Mau 200 35.0 700 305 32.5 992             546   42.7          2,332