Sản xuất lúa


Diện tích gieo trồng lúa cả năm (nghìn ha)

Năng suất lúa bình quân cả năm (tạ/ha)

Tổng sản lượng lúa cả năm (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có diện tích trồng lúa lớn nhất (ha)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng Diện tích Năng suất Sản lượng
Cả nước 7,329,200 48.9 35,832,900 7,514,052 53.2 39,988,401    7,716,546 55.5    42,839,091
ĐB sông Hồng 1,138,900 54.3 6,183,500 1,105,260 59.7 6,595,791    1,029,736 56.7      5,843,486
Hà Nội 45,000 42.1 189,600 204,662 55.1 1,127,234       189,862 55.4      1,051,838
Hà Tây 162,200 57.2 928,400            
Vĩnh Phúc 69,600 50.5 351,400 59,273 53.1 314,609         57,886 55.3         320,110
Bắc Ninh 79,800 54.9 437,800 74,253 59.2 439772         69,086 60.7         419,289
Hải Dương 133,300 58.1 774,100 127,483 59.2 755,336       118,158 55.6         656,979
Hải Phòng 88,300 52.0 459,300 80,861 60.0 485,423         72,243 60.7         438,842
Hưng Yên 82,600 61.4 506,800 81,941 62.8 514,606         70,372 59.5         418,585
Thái Bình 167,400 58.6 981,600 166,403 66.4 1,104,421       158,754 59.4         943,180
Hà Nam 72,300 51.8 374,800 70,284 59.4 417,374         64,473 56.8         365,968
Nam Định 158,300 49.4 782,600 159,002 59.8 951,579       151,155 52.0         785,483
Ninh Bình 80,100 49.6 397,100 81,098 59.9 485,436         77,746 57.0         443,211
Tr.du MNBB 708,400 43.5 3,079,500 709,065 46.4 3,288,510       721,515 49.3      3,555,311
Hà Giang 35,300 43.9 154,800 36,509 52.6 191,933         37,512 56.3         211,351
Cao Bằng 30,100 36.6 110,300 30,384 40.2 122,107         30,363 43.5         132,154
Bắc Cạn 20,900 41.9 87,600 21,752 45.1 98,039         24,020 48.8         117,114
Tuyên Quang 45,600 54.6 248,900 45,412 57.4 260,751         45,165 58.2         262,842
Lào Cai 28,400 41.4 117,500 29,924 42.4 126,785         32,279 50.0         161,390
Yên Bái 41,300 41.0 169,500 41,012 45.5 186,641         42,525 49.7         211,510
Thái Nguyên 70,100 46.0 322,200 69,743 49.3 343,625         71,076 53.9         383,063
Lạng Sơn 49,500 40.2 198,900 49,660 39.2 194,771         49,534 42.7         211,366
Bắc Giang 114,000 48.8 556,700 112,288 52.8 593,177       106,830 57.2         610,974
Phú Thọ 73,200 48.6 355,400 68,809 51.2 352,289         67,140 54.8         368,017
Điện Biên 40,000 31.9 127,500 46,461 33.2 154,321         50,163 35.5         177,881
Lai Châu 30,500 30.4 92,800 30,197 38.4 115,870         32,838 44.6         146,581
Sơn La 39,000 32.9 128,300 42,392 34.5 146,204         50,959 35.6         181,327
Hoà Bình 43,300 44.8 194,200 39,808 48.9 194,510         39,454 46.5         183,550
Quảng Ninh 47,200 45.5 214,900 44,713 46.4 207,488         41,657 47.1         196,191
Bắc Trung Bộ 674,500 47.0 3,170,300 691,323 49.1 3,395,100       703,631 53.8      3,784,656
Thanh Hoá 252,200 49.1 1,237,500 255,093 54.7 1,396,629       250,483 58.4      1,463,359
Nghệ An 180,200 45.6 822,100 183,414 46.1 846,302       188,594 54.2      1,022,911
Hà Tĩnh 98,500 46.1 454,200 99,003 41.8 414,025       104,072 42.6         442,980
Quảng Bình 48,200 46.0 221,500 52,095 45.1 234,863         55,365 51.4         284,589
Quảng Trị 44,900 44.5 200,000 48,030 44.9 215,781         50,302 48.4         243,382
Thừa Thiên Huế 50,500 46.5 235,000 53,688 53.6 287,500         54,815 59.7         327,435
DH Nam Tr.bộ 371,500 47.3 1,758,900 379,626 53.8 2,042,515       376,808 59.1      2,226,059
Đà Nẵng 8,000 52.3 41,800 7,298 56.3 41,086           5,225 60.1           31,389
Quảng Nam 84,400 43.5 366,900 85,323 47.9 409,047         86,714 53.2         460,946
Quảng Ngãi 74,300 49.4 367,100 72,705 53.4 387,940         75,410 58.2         438,735
Bình Định 111,700 47.2 527,300 113,132 56.4 637,588       105,107 63.4         666,786
Phú Yên 58,300 54.1 315,500 56,913 59.9 340,733         56,850 66.0         375,059
Khánh Hoà 34,800 40.3 140,300 44,255 51.1 226,121         47,502 53.3         253,144
Tây Nguyên 192,200 37.3 717,300 217,161 48.2 1,047,259       243,303 53.7      1,306,729
Kon Tum 23,300 28.2 65,800 22,375 34.7 77,707         23,985 37.5           89,952
Gia Lai 64,400 36.3 233,700 70,465 44.1 310,939         74,546 47.6         354,539
Đắc Lắc 57,400 41.2 236,300 79,602 56.4 449,275       101,490 62.5         634,342
Đắc Nông 13,300 38.9 51,800 10,905 55.5 60,484         12,940 59.2           76,554
Lâm Đồng 33,800 38.4 129,700 33,814 44.0 148,854         30,342 49.9         151,342
Đông Nam Bộ 417,400 38.9 1,624,900 440,876 46.5 2,049,587       444,985 54.0      2,403,168
Bình Phước 14,500 27.2 39,500 14,645 31.3 45,863         12,155 33.1           40,186
Tây Ninh 144,600 40.5 585,500 154,309 47.9 738,880       147,808 53.3         787,507
Bình Dương 18,600 30.9 57,400 10,067 37.2 37,450           7,265 42.0           30,543
Đồng Nai 79,500 40.9 325,200 69,430 46.6 323,316         60,620 55.9         338,741
Bà Rịa - V.Tàu 21,300 33.1 70,400 24,277 39.1 94,986         25,330 49.7         125,923
TP Hồ Chí Minh 40,400 33.1 133,600 24,397 38.0 92,647         19,184 45.1           86,452
Ninh Thuận 17,000 47.0 79,900 37,797 48.9 184,792         48,435 56.8         275,051
Bình Thuận 81,500 40.9 333,400 105,954 50.2 531,653       124,188 57.9         718,765
ĐBS Cửu Long 3,826,300 50.4 19,298,500 3,970,741 54.3 21,569,640    4,196,568 56.5    23,719,683
Long An 429,300 45.1 1,934,200 471,058 48.3 2,275,781       526,718 50.3      2,648,742
Tiền Giang 251,900 51.7 1,303,200 243,469 54.1 1,317,113       210,825 59.3      1,249,363
Bến Tre 83,500 40.9 341,400 80,200 45.8 367,629         59,846 41.3         246,956
Trà Vinh 232,400 44.3 1,028,800 232,636 49.7 1,155,963       220,218 52.0      1,144,351
Vĩnh Long 203,100 47.9 973,000 169,979 54.3 923,155       169,394 55.6         941,683
Đồng Tháp 467,700 55.7 2,606,500 465,041 59.8 2,783,107       538,347 59.6      3,206,207
An Giang 529,700 59.3 3,141,600 590,116 62.6 3,692,406       641,104 60.7      3,890,805
Kiên Giang 595,800 49.4 2,944,300 640,952 54.4 3,485,016       735,266 55.2      4,056,126
Cần Thơ 232,000 53.2 1,233,700 209,382 56.8 1,189,606       240,126 57.7      1,385,950
Hậu Giang 228,400 48.6 1,109,200 210,617 51.7 1,087,963       206,589 61.4      1,267,481
Sóc Trăng 321,600 50.8 1,634,200 350,017 55.4 1,939,000       348,200 60.5      2,105,187
Bạc Liêu 141,300 46.8 661,500 168,697 50.3 849,036       181,260 58.6      1,062,000
Cà Mau 109,600 35.3 386,900 138,578 36.4 503,864       118,673 43.4         514,832