Lâm nghiệpTổng diện tích rừng (nghìn ha)

Diện tích rừng tự nhiên và rừng trồng (nghìn ha)

Diện tích rừng mới trồng (nghìn ha)

Tỷ lệ che phủ rừng (%)

Tốp 10 tỉnh có tổng diện tích rừng lớn nhất (nghìn ha)


Tỉnh, vùng Diện tích tự nhiên Diện tích có rừng Rừng tự nhiên Rừng trồng Tỷ lệ che phủ (%)
Cả nước          33,095,250 14,377,682 10,242,141 4,135,541 41.19
ĐBSH            1,293,478 117,456 57,716 59,740 6.08
Hà Nội                334,740 20,048 7,583 12,465 5.60
Vĩnh Phúc                123,091 33,278 11,951 21,328 23.80
Bắc Ninh                 82,271 586   586 0.70
H.Dương                166,968 9,095 2,241 6,854 5.20
Hải Phòng                151,895 13,770 9,007 4,763 8.50
Thái Bình                157,079 4,628   4,628 2.50
Hà Nam                 86,195 5,455 4,133 1,322 6.20
Nam Định                165,320 3,086   3,086 1.70
Ninh Bình                138,678 27,510 22,801 4,708 18.80
Tây Bắc            3,737,509       1,654,276    1,493,931          160,345 43.11
Điện Biên                954,125 368,772 362,219 6,553 38.50
Lai Châu                906,878 420,842 405,980 14,862 46.80
Sơn La             1,417,444 598,997 573,200 25,797 42.40
Hoà Bình                459,062 265,665 152,532 113,133 51.10
Đông Bắc            6,405,475       3,814,091    2,338,730       1,475,360 54.58
Hà Giang                791,488 448,873 368,802 80,071 55.10
Cao Bằng                670,027 360,839 343,500 17,339 53.50
Bắc Cạn                485,996 370,382 279,253 91,128 71.40
T.Quang                586,732 417,040 233,272 183,768 64.70
Lào Cai                636,403 353,043 267,433 85,610 53.80
Yên Bái                688,767 454,822 245,957 208,865 62.50
Th.Nguyên                353,319 186,484 76,493 109,991 47.10
Lạng Sơn                832,076 522,527 293,590 228,937 60.50
Bắc Giang                389,548 158,969 58,348 100,621 37.20
Phú Thọ                353,342 170,802 48,608 122,194 39.40
Q.Ninh                617,777 370,310 123,474 246,836 54.10
DHBTB            5,137,351 3,098,805 2,235,093 863,713 56.46
Thanh Hoá             1,112,948 626,730 394,017 232,714 52.90
Nghệ An             1,648,997 988,466 786,934 201,532 57.00
Hà Tĩnh                599,031 325,521 218,430 107,091 52.40
Q.Bình                800,003 591,411 480,212 111,199 67.50
Quảng Trị                473,743 254,334 143,328 111,006 49.60
TT Huế                502,629 312,343 212,172 100,171 56.30
DHNTB 3,319,575 1,952,612 1,136,606 816,005 47.58
Đà Nẵng                129,248 62,571 43,722 18,848 43.60
Q.Nam             1,043,837 680,350 455,522 224,828 56.90
Q.Ngãi                515,250 344,883 113,365 231,518 49.10
Bình Định                607,133 383,596 217,351 166,245 52.50
Phú Yên                502,342 232,209 129,577 102,632 38.20
Kh.Hoà                521,765 249,003 177,069 71,934 46.00
T.Nguyên            5,464,377 2,558,646 2,234,442 324,203 46.01
Kon Tum                968,960 617,680 546,389 71,291 62.20
Gia Lai             1,553,692 625,862 553,824 72,038 40.20
Đắc Lắc             1,312,810 526,354 471,583 54,770 39.30
Đắc Nông                651,561 256,116 209,995 46,121 38.80
Lâm Đồng                977,354 532,634 452,651 79,983 53.10
ĐNB            3,476,798 955,649 681,432 274,215 19.34
B.Phước                687,156 161,247 56,387 104,859 21.60
Tây Ninh                403,966 66,318 45,753 20,565 15.70
B.Dương                269,442 10,357 1,809 8,548 3.40
Đồng Nai                590,724 182,260 123,406 58,853 29.10
BR - VT                198,864 28,257 16,335 11,922 13.70
TP. HCM                209,554 36,592 14,102 22,490 17.20
N.Thuận                335,800 144,439 136,809 7,630 42.30
B.Thuận                781,292 326,179 286,831 39,348 40.30
ĐBSCL            4,055,324 226,149 64,191 161,959 4.36
Long An                449,550 23,023 838 22,185 4.80
Tiền Giang                250,935 3,408   3,408 1.30
Bến Tre                235,982 4,216 1,020 3,197 1.60
Trà Vinh                234,115 8,976 2,965 6,011 3.30
Đồng Tháp                337,877 6,056   6,056 1.70
An Giang                353,667 12,920 1,146 11,773 3.20
Kiên Giang                634,852 55,248 42,445 12,804 8.20
Hậu Giang                160,245 2,826   2,826 1.40
Sóc Trăng                331,165 10,654 1,991 8,663 2.60
Bạc Liêu                246,872 4,597 1,875 2,722 1.80
Cà Mau                529,488 94,225 11,911 82,314 10.80