Chăn nuôi trâuSố lượng trâu (nghìn con)

Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có số lượng trâu nhiều nhất (nghìn con)


Tỉnh, vùng 2005 2010 2017
Tổng số Trong đó cày kéo Sản lượng thịt hơi XC Tổng số Số con xuất chuồng Sản lượng thịt hơi XC  Tổng số   Số con xuất chuồng   Sản lượng thịt hơi XC 
Cả nước 2,922,155 1,846,777 59,800 2,913,388 384,465 84,264   2,491,662   400,421      87,959
ĐBSH 145,903 109,899 5,239 104,940 29,882 6,655        81,333     25,150        6,139
Hà Nội 11,536 9,853 220 26,900 5,652 1,451      22,351     6,020      1,328
Hà Tây 22,778 14,634 890            
Vĩnh Phúc 31,618 23,395 791 26,962 5,992 1,321      18,904     5,714      1,349
Bắc Ninh 8,046 6,715 499 2,898 1,219 215       2,075        762         136
Hải Dương 18,657 17,404 542 7,189 1,717 453       4,210     1,619         403
Hải Phòng 10,468 8,411 472 8,889 3,011 687       5,355     2,027         670
Hưng Yên 3,305 2,721 114 2,377 424 126       2,008        411         108
Thái Bình 6,652 5,002 225 5,499 1,705 321       2,260        695         144
Hà Nam 3,345 2,222 149 2,788 633 141       5,956     2,248         616
Nam Định 9,059 6,414 440 6,644 3,450 637       4,283     1,705         436
Ninh Bình 20,439 13,128 898 14,794 6,079 1,303      13,931     3,949         949
TDMNBB 1,679,440 1,117,082 26,804 1,717,976 137,289 34,563   1,447,335   162,739      36,855
Hà Giang 138,104 95,580 1,000 158,277 5,910 1,338    159,342   10,115      2,077
Cao Bằng 112,596 75,858 1,075 109,288 4,717 1,041    101,022     5,488      1,139
Bắc Cạn 82,950 40,726 1,537 73,925 9,008 2,263      55,527   12,650      3,105
Tuyên Quang 133,144 89,209 4,102 146,592 14,679 3,872    106,646   16,351      4,051
Lào Cai 106,678 76,487 1,512 134,922 8,738 1,657    124,542     8,350      1,581
Yên Bái 101,125 67,789 1,337 112,432 6,995 1,655    100,062     9,261      2,061
Thái Nguyên 111,063 80,301 1,708 93,481 10,954 2,977      57,171   14,588      3,382
Lạng Sơn 188,505 114,236 4,237 155,350 13,867 3,212    118,134     9,356      2,389
Bắc Giang 91,991 70,343 1,136 83,660 11,329 2,264      47,731   11,690      2,455
Phú Thọ 97,071 73,894 1,537 88,454 10,190 4,111      66,952   19,923      4,008
Điện Biên 99,574 58,665 1,658 115,424 7,323 1,945    122,350     7,705      2,033
Lai Châu 84,647 50,687 669 98,785 4,007 981      94,965     4,250      1,085
Sơn La 143,818 93,533 3,030 170,200 16,741 3,931    143,255   19,215      4,520
Hoà Bình 125,011 86,143 1,563 113,408 7,960 2,059    105,972     8,638      2,018
Quảng Ninh 63,163 43,631 704 63,778 4,871 1,257      43,664     5,159         950
DHBTB 743,383 465,299 12,726 710,889 142,442 26,977      634,373   147,415      30,420
Thanh Hoá 224,109 132,165 3,642 207,947 75,525 13,019    191,656   66,259    14,108
Nghệ An 293,632 201,316 4,240 308,567 33,520 6,384    282,942   44,310      8,430
Hà Tĩnh 115,026 77,047 2,278 94,675 15,051 3,535      79,788   19,175      4,029
Quảng Bình 37,461 23,368 1,197 41,698 8,051 1,953      35,035     7,629      1,617
Quảng Trị 40,914 16,681 584 30,601 5,771 1,156      24,360     6,005      1,304
TT Huế 32,241 14,722 785 27,401 4,524 930      20,592     4,037         931
DHNTB 139,472 74,983 3,247 165,367 19,195 3,805      161,721     25,199        4,144
Đà Nẵng 2,268 1,659 73 2,053 366 69       2,122        391           74
Quảng Nam 61,582 36,081 682 79,401 5,102 954      68,843     6,505         957
Quảng Ngãi 48,283 23,132 1,286 56,524 7,970 1,495      61,671   11,217      1,625
Bình Định 19,267 10,561 1,052 19,355 4,014 914      20,723     5,661      1,088
Phú Yên 2,716 1,304 87 2,981 605 138       4,090        552         169
Khánh Hoà 5,356 2,246 67 5,053 1,138 235       4,272        873         231
Tây Nguyên 71,860 20,889 1,948 94,207 15,024 3,760        86,559     16,943        3,960
Kon Tum 14,091 2,888 280 21,079 2,304 512      21,121     2,366         555
Gia Lai 13,528 1,840 306 13,207 1,780 308      13,450     2,030         420
Đắc Lắc 21,573 9,733 890 33,249 5,925 1,623      31,550     7,630      1,611
Đắc Nông 4,912 1,609 66 7,676 1,304 262       5,729     1,286         333
Lâm Đồng 17,756 4,819 406 18,996 3,711 1,055      14,709     3,631      1,041
ĐNB 103,268 41,030 8,117 75,637 31,588 6,590        51,516     16,112        4,536
Bình Phước 21,280 6,490 1,045 18,977 4,369 1,090      12,544     4,227      1,132
Tây Ninh 41,351 19,681 4,013 28,451 13,437 2,810      14,320     6,155      2,094
Bình Dương 15,706 5,535 1,157 5,670 4,123 838       5,288     1,531         324
Đồng Nai 6,033 2,264 129 3,985 804 151       2,234        624         155
Bà Rịa - VT 805 239 60 555 360 78          521          87           18
TP. HCM 6,278 2,143 757 4,448 1,668 428       4,477     1,667         453
Ninh Thuận 4,330 1,341 412 4,304 1,143 206       3,560        782         153
Bình Thuận 7,485 3,337 544 9,247 5,684 989       8,572     1,039         207
ĐBSCL 38,829 17,595 1,719 44,372 9,045 1,914        28,825       6,863        1,905
Long An 12,817 3,120 603 15,513 3,055 565      10,616     1,993         528
Tiền Giang 566 195 63 351 154 35          279          94           26
Bến Tre 2,888 848 191 1,807 415 104          455        254           85
Trà Vinh 2,840 675 213 2,157 559 122          659        284           71
Vĩnh Long 186 48 17 319 116 27          150        121           30
Đồng Tháp 1,271 645 112 1,170 965 224       2,391        953         235
An Giang 5,447 3,809 228 5,683 1,547 302       3,265        861         309
Kiên Giang 7,455 4,821 93 9,284 1,073 269       5,314     1,090         276
Cần Thơ 529 185 21 532 159 39          160        136           34
Hậu Giang 1,205 1,122 51 1,862 399 87       1,370        451         121
Sóc Trăng 1,480 900 15 3,327 265 58       2,822        378           80
Bạc Liêu 1,562 733 84 1,930 281 68       1,079        168           81
Cà Mau 583 494 28 437 57 14          265          80           28