Chăn nuôi lợnSố lượng lợn (nghìn con)

Sản lượng lợn hơi xuất chuồng (nghìn tấn)

Tốp 10 tỉnh có số lượng lợn nhiều nhất (nghìn con)


  2005 2010 2017
Tỉnh, vùng Tổng số Trong đó: Nái Sản lượng thịt hơi x.chuồng Tổng số Trong đó: Nái Sản lượng thịt hơi x.chuồng  Tổng số   Trong đó: Nái   Sản lượng thịt hơi x.chuồng 
Cả nước 27,434,895 3,882,328 2,288,315 27,373,149 23,102,813 3,036,358 27,406,739 3,989,051 3,733,349
ĐBSH 7,420,616 1,186,006 719,355 6,946,504 5,802,741 991,443 6,711,737 996,282 1,112,391
Hà Nội 372,147 35,998 43,412 1,625,145 1,418,557 289,017   1,589,007   181,424    275,674
Hà Tây 1,320,211 132,850 152,657            
Vĩnh Phúc 549,012 85,710 43,901 548,734 462,107 59,742      573,263     98,527      80,579
Bắc Ninh 462,687 73,614 56,523 389,317 333,554 71,098      381,544     45,515      67,834
H.Dương 855,493 185,721 75,614 586,235 485,007 81,388      581,302     73,792      94,457
Hải Phòng 612,808 100,823 61,444 526,031 445,543 76,222      446,004     67,884      72,559
Hưng Yên 599,652 63,023 63,527 630,125 555,014 82,214      575,195     66,137    110,649
Thái Bình 1,133,753 229,597 89,397 1,131,150 908,163 143,393      980,967   182,722    170,185
Hà Nam 369,776 60,864 31,506 367,750 296,555 45,973      455,038     59,326      65,130
Nam Định 774,975 141,840 72,443 742,720 593,329 103,952      756,436   131,050    130,123
Ninh Bình 370,102 75,966 28,931 399,297 304,912 38,444      372,981     89,905      45,202
TDMNBB 5,821,271 786,096 333,581 6,956,751 5,955,565 421,556 7,160,574 1,026,894 643,763
Hà Giang 329,132 52,286 10,573 431,715 343,830 12,667      485,381     61,627      21,269
Cao Bằng 308,796 29,106 12,996 339,799 301,690 13,217      340,631     53,947      26,774
Bắc Cạn 157,701 11,231 6,088 193,146 173,167 9,609      184,595     21,930      11,088
T.Quang 343,011 41,161 17,820 519,630 466,230 25,267      510,336     55,948      33,953
Lào Cai 334,391 40,210 16,968 459,303 382,538 22,028      484,060     69,810      30,657
Yên Bái 354,420 42,459 12,564 422,585 369,674 15,865      502,431     64,883      23,357
Th.Nguyên 519,332 90,150 35,910 577,517 485,207 48,052      634,991   102,237      66,881
Lạng Sơn 350,540 13,297 23,914 369,027 345,575 18,010      305,770     26,118      44,429
Bắc Giang 928,371 176,239 81,930 1,162,349 975,040 118,308   1,077,402   154,740    152,670
Phú Thọ 568,001 55,301 41,658 665,730 591,126 53,497      798,917   109,672      95,250
Điện Biên 210,616 54,765 5,686 276,827 208,507 7,194      338,512     63,112      11,764
Lai Châu 155,765 37,019 2,947 209,618 151,342 4,221      194,680     49,859        9,650
Sơn La 476,028 78,747 11,818 523,830 431,582 18,434      553,450   108,299      27,644
Hoà Bình 410,298 28,163 20,501 451,221 410,735 24,115      375,625     42,557      30,115
Q.Ninh 374,869 35,962 32,208 354,454 319,322 31,072      373,793     42,155      58,263
DHBTB 3,913,152 525,731 263,963 3,287,506 2,705,569 342,642 2,814,783 463,361 413,669
Thanh Hoá 1,369,707 193,796 82,771 874,461 687,281 119,202      785,120     75,304    135,765
Nghệ An 1,238,979 182,033 90,810 1,169,574 937,177 114,093      879,332   185,355    128,712
Hà Tĩnh 452,939 36,671 32,791 356,065 311,188 39,839      392,067     67,817      57,845
Q.Bình 332,811 41,126 22,429 388,866 345,337 34,055      330,549     41,941      47,733
Quảng Trị 253,929 47,608 14,195 251,578 206,178 14,881      248,424     62,081      23,358
TT Huế 264,787 24,497 20,967 246,962 218,408 20,572      179,291     30,863      20,257
DHNTB 2,242,912 332,962 147,415 1,938,072 1,606,275 173,384 1,826,376 342,548 209,509
Đà Nẵng 94,917 7,284 7,574 63,986 58,337 6,077        66,553       7,828        6,059
Q.Nam 576,470 76,898 38,195 574,673 489,090 39,442      425,511     82,051      32,058
Q.Ngãi 576,602 105,316 30,222 508,402 421,031 32,816      401,080     80,891      40,978
Bình Định 659,434 117,855 42,710 569,373 442,375 70,127      685,373   140,578      94,733
Phú Yên 196,961 17,219 15,695 126,001 114,724 14,738      101,731       9,989      16,542
Kh.Hoà 138,528 8,390 13,019 95,637 80,718 10,184      146,128     21,211      19,139
T.Nguyên 1,590,431 181,919 114,138 1,633,125 1,418,139 145,511 1,806,214 229,729 213,234
Kon Tum 122,890 18,731 7,212 129,777 110,853 12,563      132,789     15,777      15,080
Gia Lai 359,143 44,533 16,867 374,195 321,756 23,371      428,498     54,240      34,000
Đắc Lắc 643,691 68,555 48,648 658,031 575,574 52,364      734,065   101,009      76,519
Đắc Nông 124,852 9,303 8,779 134,659 114,130 9,537      122,153     14,598      20,453
Lâm Đồng 339,855 40,797 32,632 336,463 295,826 47,676      388,709     44,105      67,182
ĐNB 2,617,933 339,786 250,726 2,812,361 2,388,462 411,117 3,582,195 462,472 557,704
B.Phước 164,174 17,227 11,922 200,763 175,663 19,151      250,971     30,432      39,016
Tây Ninh 209,559 27,752 22,926 210,509 178,774 42,354      171,839     16,638      40,862
B.Dương 291,666 43,333 29,187 385,199 329,011 51,325      512,392     55,977      92,531
Đồng Nai 1,140,092 145,299 105,267 1,119,823 969,985 151,706   1,698,125   217,021    225,731
BR - VT 206,445 34,404 17,894 275,589 218,943 38,651      339,187     54,765      57,230
TP. HCM 235,623 38,719 30,467 293,367 245,281 55,236      272,842     48,983      53,550
N.Thuận 102,020 13,180 10,197 57,570 46,499 10,218        71,227     13,349        9,758
B.Thuận 268,354 19,872 22,866 269,541 224,306 42,476      265,612     25,307      39,026
ĐBSCL 3,828,580 529,828 459,137 3,798,830 3,226,062 550,705 3,504,860 467,765 583,078
Long An 335,292 41,815 39,850 274,168 235,694 52,182      224,623     28,188      40,131
Tiền Giang 517,795 81,085 69,350 553,410 449,712 87,812      582,165     76,306    101,230
Bến Tre 299,830 68,442 58,176 431,562 353,583 62,873      476,082     72,803      94,475
Trà Vinh 370,452 58,378 46,256 421,820 334,170 45,112      320,592     51,704      53,602
Vĩnh Long 315,019 43,328 42,619 401,957 353,196 55,849      334,168     40,800      57,320
Đồng Tháp 317,348 30,382 30,397 272,598 240,369 35,607      241,133     25,010      33,685
An Giang 209,197 26,075 23,328 170,768 148,942 23,654      113,567     16,934      15,701
Kiên Giang 383,284 45,477 35,137 319,448 282,560 35,452      330,207     47,202      40,036
Cần Thơ 135,905 16,667 16,207 121,029 106,600 14,563      121,162     13,093      18,169
Hậu Giang 174,950 23,093 25,544 129,551 111,888 32,018      129,002     19,462      21,146
Sóc Trăng 277,150 37,433 32,880 266,970 226,608 38,980      279,698     31,037      50,407
Bạc Liêu 246,434 30,909 22,257 217,914 187,543 51,361      229,247     34,811      36,370
Cà Mau 245,924 26,744 17,136 217,635 195,197 15,242      123,214     10,415      20,807