Chăn nuôi gia cầmSố lượng gia cầm (nghìn con)

Sản lượng gia cầm xuất chuồng (nghìn tấn)

Sản lượng trứng (triệu quả)

Tốp 10 tỉnh có số lượng gia cầm nhiều nhất (nghìn con)


  2005 2010 2017
Tỉnh, vùng Tổng số Trong đó: Gà SL thịt hơi Sản lượng trứng Tổng số Trong đó: Gà SL thịt hơi Sản lượng trứng  Tổng số   Trong đó: Gà   Sản lượng thịt hơi   Sản lượng trứng 
Cả nước 219,911 159,899 321,890 3,948,493 218,201 218,201 621,059 6,367,109 213,849 275,763 437,824 3,515,653
ĐBSH 62,360 45,803 114,791 1,242,431 54,507 54,507 211,712 2,107,873 49,798 66,366 124,551 1,079,894
Hà Nội 3,391 2,757 6,227 78,053 12,539 12,539 52,279 583,520     12,089    17,258       35,069       386,095
Hà Tây 10,766 7,213 21,184 252,903 0              
Vĩnh Phúc 5,410 4,326 12,292 68,210 6,259 6,259 29,389 211,648       5,071      7,594       12,248       167,232
Bắc Ninh 3,676 2,790 8,471 70,432 3,342 3,342 13,061 134,821       1,828      3,114         7,156         81,823
Hải Dương 8,034 6,435 15,108 100,908 6,520 6,520 18,085 141,899       6,754      7,762       11,052         68,010
Hải Phòng 4,591 3,571 11,025 102,245 4,741 4,741 23,051 205,875       4,429      5,473       18,425         97,350
Hưng Yên 6,496 4,251 13,205 118,719 5,119 5,119 20,611 154,269       4,467      5,453       11,007         54,635
Thái Bình 8,150 6,319 12,245 156,917 6,430 6,430 21,798 206,329       6,900      8,647       14,156         81,394
Hà Nam 3,412 2,031 2,569 78,173 2,237 2,237 13,083 170,910       2,210      3,240         4,533         62,678
Nam Định 5,399 4,015 7,699 152,509 4,744 4,744 13,812 205,977       4,000      5,200         8,176         56,756
Ninh Bình 3,036 2,096 4,766 63,362 2,576 2,576 6,543 92,625       2,050      2,626         2,728         23,921
TDMNBB 49,940 40,884 58,681 582,780 59,192 59,192 96,836 738,910 54,241 66,791 86,995 538,750
Hà Giang 2,139 1,706 2,475 14,275 2,435 2,435 3,990 26,415       2,534      3,343         2,723         15,277
Cao Bằng 1,968 1,436 2,392 13,879 1,811 1,811 2,882 17,244       1,609      2,089         1,739         11,393
Bắc Cạn 1,205 956 1,256 5,700 1,013 1,013 1,138 17,934       1,300      1,638            843         13,507
Tuyên Quang 4,374 3,457 4,108 39,974 4,965 4,965 7,855 92,806       3,591      4,390         5,012         31,960
Lào Cai 1,981 1,738 2,497 16,020 2,443 2,443 3,597 36,809       2,092      2,833         3,066         18,054
Yên Bái 2,507 2,199 1,567 42,469 2,615 2,615 2,287 52,205       2,722      3,655         2,043         20,090
Thái Nguyên 4,669 3,858 6,026 66,677 5,694 5,694 9,241 90,586       6,603      8,406       18,434       189,310
Lạng Sơn 3,703 3,098 3,697 25,006 3,231 3,231 6,395 23,163       2,795      3,355         4,435         14,514
Bắc Giang 9,075 7,486 12,166 79,025 13,526 13,526 25,895 128,725     11,124    12,636       21,722         68,884
Phú Thọ 7,887 6,499 11,008 85,302 9,768 9,768 16,787 111,029       8,745    10,410       11,643         59,170
Điện Biên 917 696 525 97,950 1,517 1,517 1,432 25,813       2,242      2,810         1,209         24,692
Lai Châu 526 378 471 3,749 807 807 1,061 5,466          622         816            723           3,188
Sơn La 3,402 2,904 2,530 24,881 4,155 4,155 5,863 49,762       3,337      4,470         4,220         25,723
Hoà Bình 3,483 2,758 3,931 19,436 3,421 3,421 4,243 23,131       3,065      3,712         2,935         17,009
Quảng Ninh 2,105 1,715 4,033 48,437 1,791 1,791 4,170 37,822       1,858      2,227         6,249         25,979
DHBTB 37,559 27,936 40,600 484,609 32,868 32,868 71,829 614,313 30,846 37,878 45,367 324,667
Thanh Hoá 16,027 12,225 10,956 28,149 12,576 12,576 25,777 39,625     10,583    11,712       14,488         51,077
Nghệ An 10,951 8,738 18,512 288,313 12,017 12,017 27,817 316,594     12,051    15,564       18,240       173,488
Hà Tĩnh 4,976 3,211 4,499 84,816 3,836 3,836 7,243 175,169       4,019      5,105         6,144         54,138
Quảng Bình 2,055 1,393 2,079 44,195 1,875 1,875 5,350 48,123       1,643      2,230         3,259         24,177
Quảng Trị 1,829 1,354 2,158 11,653 1,194 1,194 1,908 6,694       1,274      1,614         1,771           5,894
TT Huế 1,722 1,015 2,396 27,483 1,370 1,370 3,734 28,108       1,276      1,654         1,465         15,894
DHNTB 13,851 10,136 16,432 251,340 11,789 11,789 26,930 609,579 12,374 16,337 18,892 170,605
Đà Nẵng 455 392 405 4,895 389 389 827 10,973          211         356            180           6,580
Quảng Nam 3,922 3,628 3,551 30,086 3,109 3,109 4,427 28,474       3,258      4,253         4,763         39,920
Quảng Ngãi 3,307 2,373 4,108 28,720 2,264 2,264 4,305 30,536       2,578      3,278         4,009         17,833
Bình Định 3,004 2,105 3,457 87,996 3,479 3,479 9,659 420,874       3,465      4,779         6,031         68,457
Phú Yên 1,899 986 2,363 70,017 1,119 1,119 3,382 77,948       1,595      1,954         1,823         18,635
Khánh Hoà 1,264 652 2,548 29,626 1,429 1,429 4,330 40,774       1,268      1,716         2,086         19,179
Tây Nguyên 8,729 7,676 11,587 95,285 9,836 9,836 22,920 193,501 11,822 16,091 20,783 241,327
Kon Tum 459 405 378 4,071 601 601 841 10,684          696         902            833           7,999
Gia Lai 1,142 1,095 1,275 11,550 1,406 1,406 2,070 18,375       1,616      2,096         2,321         17,178
Đắc Lắc 4,482 3,809 5,693 57,836 4,680 4,680 10,942 59,458       6,362      8,544       10,081         69,832
Đắc Nông 826 723 1,134 21,810 821 821 1,719 21,912       1,209      1,558         2,328         14,621
Lâm Đồng 1,820 1,643 3,107 18 2,328 2,328 7,348 83,072       1,940      2,991         5,221       131,697
ĐNB 16,125 13,569 23,858 197,735 20,880 20,880 63,914 544,476 29,363 38,372 83,397 649,819
Bình Phước 820 756 1,416 10,120 2,513 2,513 5,431 27,165       3,615      4,671         9,604         97,990
Tây Ninh 3,232 2,355 3,464 17,083 2,470 2,470 4,472 38,021       3,902      5,149       11,552       108,785
Bình Dương 1,721 1,652 2,502 19,455 2,697 2,697 8,363 64,251       5,812      7,827       18,408       115,410
Đồng Nai 5,166 4,659 6,689 76,150 8,906 8,906 27,901 233,152     11,439    14,788       31,319       246,505
Bà Rịa - VT 1,644 1,483 1,542 16,097 2,051 2,051 5,550 68,555       2,415      3,094         7,790         45,435
TP. HCM 561 560 2,540 12,002 101 101 779 0          376         438         1,085           3,714
Ninh Thuận 390 326 2,014 17,400 672 672 4,099 38,896          655         907         1,114         20,085
Bình Thuận 2,593 1,778 3,691 29,428 1,470 1,470 7,319 74,436       1,148      1,497         2,525         11,895
ĐBSCL 31,347 13,897 55,941 1,094,314 29,129 29,129 126,918 1,558,457 25,405 33,929 57,838 510,592
Long An 1,917 1,038 4,639 40,580 7,005 7,005 15,231 90,334       4,040      5,513         8,239         64,199
Tiền Giang 4,078 1,957 7,421 152,729 4,143 4,143 18,316 216,846       4,071      6,058       15,331       259,306
Bến Tre 2,660 1,796 4,028 24,743 2,938 2,938 7,978 66,853       3,125      3,708         4,790         14,317
Trà Vinh 2,431 1,336 4,790 114,606 2,626 2,626 6,750 157,846       2,547      2,884         3,332         13,520
Vĩnh Long 4,607 2,589 10,946 194,338 2,619 2,619 18,404 203,878       3,073      4,473         8,211         48,198
Đồng Tháp 3,100 1,074 5,346 54,800 1,138 1,138 9,452 101,583          942      1,101         1,317           2,702
An Giang 2,835 577 3,028 198,564 862 862 6,491 242,910          915      1,111         1,212              967
Kiên Giang 2,858 1,018 4,683 135,420 2,659 2,659 12,593 192,216       1,389      2,017         2,808         12,946
Cần Thơ 1,216 286 2,846 58,661 469 469 4,596 61,822          476         595            879           2,856
Hậu Giang 1,750 514 3,196 67,077 865 865 7,418 99,155          914      1,113         1,477           6,351
Sóc Trăng 2,132 832 2,025 24,050 2,496 2,496 11,700 62,500       2,287      3,380         8,046         74,524
Bạc Liêu 1,116 489 1,844 25,914 676 676 6,125 58,729          787      1,034         1,127           8,605
Cà Mau 647 390 1,149 2,832 633 633 1,864 3,785          840         941         1,070           2,101